شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

آدرس : مشهد، خیابان شهید اندرزگو، پارکینگ طبقاتی خسروی، طبقه ششم، امور مشترکین
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۸۴۸۴
تلفن گویا : ۳۱۲۹۸۴۸۴
فکس : ۰۵۱۳۱۲۹۱۲۵۶
پیامک : ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰
پست الکترونیک :
پیگیری