شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۵۳ ۴۸
طبقه بندی: پورتال
چچ
2KzYsdmK2YXZhyDYqtmI2YLZgSDZh9in2Yog2YbYp9mF2KrYudin2LHZgQ==

جریمه توقف های نامتعارف

خودرو های متوقف در مسیر دوچرخه جریمه خواهند شد.

در جلسه کمیته انضباط ترافیکی که به میزبانی سازمان حمل و نقل و ترافیک ابرگزار گردید ،مقرر شد طرح انضباط ترافیکی در محور بلوار های استقلال ،معلم و وکیل آباد در منطقه 11 به دلیل مناسب سازی مسیر های این محدوده صورت پذیرد .

در گزارش روابط عمومی آمده است در این طرح با خودرو های متوقف در مکان های نامتعارف علل خصوص توقف در گذرگاه های عابر پیاده،ایستگاه اتوبوس ،ایستگاه تاکسی و مسیرهای ویژه دوچرخه برخورد خواهد شد و خودرو های پارک شده اعمال قانون خواهند شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4322706858317
Qt: 1.1159200668335