چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۶:۰۵ ۵۸
طبقه بندی: پورتال
چچ
2YXYrdin2LPYqNmHINiq2LnYsdmB2Ycg2KrZiNmC2YEg2K/YsSDZhdi52KfYqNixINit2KfYtNmK2Yc=

محاسبه تعرفه توقف در معابر حاشیه

نیم ساعت توقف خودرو در معابر حشیه ای رایگان و در صورت توقف مازاد بر آن با احتساب نیم ساعت ابتدایی صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی و بر اساس تبصره یک ماده 15 قانون راهنمایی و رانندگی توقف در نیم ساعت ابتدایی معابر حاشیه رایگان و در صورت توقف مازاد بر آن کسر شارژپلاک با احتساب نیم ساعت اول صورت خواهد گرفت.اما توقف خودرو در پارکینگ های غیر حاشیه از ابتدای توقف خودرو محاسبه و بر اساس تعرفه مصوب شورای محترم شهر محاسبه و کسرشارژ انجام خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.90791924794515
Qt: 0.41069746017456