پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۰۸ ۱۰۰
طبقه بندی: پورتال
چچ
2KfYsdiz2KfZhCDZvtmK2KfZhdmDINmH2KfZiiDZhdin2YTZg9mK2YYg2YLYqNmEINiu2YjYr9ix2Ygg2YXZhtmI2Lcg2KjZhyDYp9i12YTYp9itINmF2YjYqNin2YrZhCDYq9io2Kog2LTYr9mHINmF2Yog2KjYp9i02K8gLg==

ارسال پیامک های مالکین قبل خودرو منوط به اصلاح موبایل ثبت شده می باشد .

حذف پیامک های نادرست برروی پلاک منوط به اصلاح تاریخچه شماره موبایل می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی ،بر اساس اصلاح ماده 5 قانون راهنمایی و رانندگی در صورت تعویض پلاک خودرووعدم مراجعه بعد از یکسال پلاک خودرو با حفظ سوابق به شخص دیگری واگذار میگردد.فلذا در صورت ثبت تلفن همراه شهروندان بروی سوابق پلاک، پیامک های کسر شارژ مالک جدید برای ایشان ارسال می گردد ،لذا از تمام شهروندان گرامی درخواست می گردد به جهت رفع موارد ذکر شده با شماره تلفن های 31298484 و سامانه پیامکی 3000003000 تماس حاصل نمایند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.96982002258301
Qt: 0.48577070236206