سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۷ ۷۸
طبقه بندی: پورتال
چچ
2KjYp9mK2K/ZiCDYqNix2q/Ystin2LEg2YXZitmD2YbYrzo=

بایدو برگزار میکند:

همزمان با روز 31 ام شهریور ماه و روز جهانی بدون خودرو

مسابقه عکاسی با موضوع هوای پاک و روز بدون خودرو با محوریت دوچرخه

تجلیل از افراد با بیشترین سفر از طریق دوچرخه های اشتراکی بایدو

سه سفر رایگان جمعا به میزان 1/5 ساعت در روز 31 ام

5 سفر رایگان جمعا به میزان 2/5 ساعت برای ثبت نام کنندگان در سامانه دوچرخه های اشتراکی در تاریخ های 31 ا م لغایت 5 ام با مدت اعتبار یک ماه

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.93718067804972
Qt: 0.42502450942993