پنجشنبه, ۰۴ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۴۸ ۹۷
طبقه بندی: پورتال
چچ
2KfYt9mB2KfYoSDYrdix2YrZgiDYrtmI2K/YsdmIINiq2YjYs9i3INm+2KfYsdmD2KjYp9mG2YfYp9mKINi02YPYqiDYqtmI2LPYudmHINin2LHYqtio2KfYt9in2Kog2KrYsdin2YHZitmD2Yo=

اطفاء حریق خودرو توسط پارکبانهای شکت توسعه ارتباطات ترافیکی

اطفاء حریق خودرو پارک شده در پارکینگ مدرس با هوشیاری پارکبانان شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی


به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی یک دستگاه خودرو پراید که در پارکینگ مدرس پارک شده بود در حال شعله ور شدن در آتش بود که با دقت و عکس العمل سریع پارکباهای شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی آتش آن مهار و از سرایت آتش به سایر خودور ها جلوگیری به عمل آمد،

کامیارراد مدیر روابط عمومی شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد دراین خصوص گفت : حادثه آتش سوزی از داشبود خودرو و به واسطه لوازم اشتعال زا در آن شروع و در حال سرایت به سایر بخش های خودرو بود، که با مشاهده صحنه دود و حریق ، توسط پارکبان ،ایشان بی درنگ وارد عمل شده و با شکستن شیشه خودرو و با دانش اطفاء حریق قبل از آمدن آتش نشانی مبادرت به خاموش کردن آتش خودرو نموده اند ،
کامیارراد افزود : در حریق صورت گرفته با توجه به نزدیکی محل پارک خودرو با سایر خودرو های پارک شده در محل ، هر لحظه سرایت به سایر خودرو ها دور از انتظار نبود که با سرعت عمل خاص از بروز حادثه بزرگتر جلوگیری به عمل آمده است.
از تمامی شهروندان به ویژه رانندگانی که مبادرت به پارک خودرو در مکانهای با تجمع سایر خوردرو ها دارن تقاضا میشود از نگهداری مواد با خواصیت اشتعال زایی در داخل خودرو ها جدا خودداری نمایند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5799039204915
Qt: 1.382030248642