شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۲۵ ۶۵۱
چچ
2YfZiNi02YXZhtivINiz2KfYstmK

هوشمند سازی

با افزایش تعداد خودور در معابر شهری وجود پارکینگ بیش از پیش احساس شده است و شهرداری ها نیز برای احداث و رفع معضلات فضای پارک خودرو ها نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام مینمایند ،
ازاینرو شهرداری مشهد با بهره گیری از دانش الگوریتم های هوش مصنوعی پا به این عرصه نهاده و پارکینگی با متد های جدید مدیریت به منسه ظهور نهاده است .

ازاینرو شهرداری مشهد با بهره گیری از دانش الگوریتم های هوش مصنوعی پا به این عرصه نهاده و پارکینگی با متد های جدید مدیریت به منسه ظهور نهاده است .

ازجمله قابلیت های پارکینگ هوشمند عبارت است از :

1-استفاده از اینترنت اشیا در شناسایی اشیا و اشخاص در فضای پارک موجود

2-مشاهده خودرو از طریق اپلیکشن مربوطه

3-مجهز به سیستم های مدیریت کنترل و اتفاء حریق

4-مجهر به نمایشگر های ارجی بی جهت راهنمای فضای پارک

5- و...

آدرس کوتاه شده:
آخرین مطالب مطالب تب شیت
پربازدیدترین مطالب مطالب تب شیت
No Cache
Gt: 1.3717999458313
Qt: 1.2249932289124